CTY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ
0909.233.117 - 0901.177.683 -
Giới thiệu

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

CÔNG TY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----****-----

 

Số :01/2019/HĐCTV

 

 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

 

- Căn cứ vào BLDS được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng... năm 2019 tại Tòa nhà 102 Phùng Văn Cung,P.7,Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

CÔNG TY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ  

Đại diện bởi: Ông : Kỷ Phi Khôi                                  - Chức vụ: Giám Đốc.         

Trụ sở chính: 347/15/6A Huỳnh Văn Bánh,P.11,Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: 102 Phùng Văn Cung, P.7,Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh        .

MST:0313994649.     

Sau đây gọi tắt là Bên A.

Cộng tác viên

- Ông (bà):

- Năm sinh:

- Số CMTND:                         Ngày cấp                                    nơi cấp

- Điện thoại:                              fax:                                           Email:

- Địa chỉ:

- Số tài khoản:                          tại Ngân hàng:

Sau đây gọi tắt là Bên B

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cộng tác viên với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc của Bên B

Bên B làm cộng tác viên cho Bên A để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bất động sản của Tòa nhà 102 Phùng Văn Cung, P.7,Q.Phú Nhuận phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nhà Mới Gia Kỷ như sau:

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng cho bên A;

- Tiếp thị, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Bên A đến cho khách hàng.

- Quảng cáo và chào các dịch vụ cho thuê các sản phẩm bất động sản tại tòa nhà 102 Phùng Văn Cung;

- Tư vấn, môi giới, định giá...các sản phẩm hiện có của Tòa nhà 102 Phùng Văn Cung.

- Chốt hợp đồng với khách và hỗ trợ chăm sóc khách hàng 02 tháng kể từ ngày khách ký hợp đồng.

- Hỗ trợ Quản lý khi có hợp đồng thanh lý.

Điều 2. Địa điểm và thời giờ làm việc:

1. Địa điểm: Tự do hoặc có thể tại Tòa nhà 102 Phùng Văn Cung.

2. Thời giờ làm việc: Để thuận tiện cho việc giao dịch thông tin hàng ngày, CTV có thể trao đổi công việc với Bên A qua các phương tiên thông tin nhưng ít nhất phải có mặt ở Tòa Nhà 102 Phùng Văn Cung một lần trong một tuần.

Điều 3: Trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện đi lại

Bên B tự trang bị cho mình các dụng cụ và phương tiện cần thiết đi lại để phục vụ cho công việc theo nội dung hợp đồng này.

Điều 4: Thù lao và quyền lợi của cộng tác viên

 Bên B được hưởng thù lao khi giao dịch thành công được quy đinh cụ thể như sau:

 1. Hợp đồng thuê trên 1 năm: thù lao được trả là :1 tháng tiền thuê nhà của hợp đồng đó + 3.000.000 đ và tiến độ nhận thù lao như sau:
 • Dẫn khách ký hợp đồng thành công:nhận 50% thù lao của hợp đồng đó.
 • Làm hợp đồng và bàn giao căn hộ / văn phòng cho khách thuê: nhận 30% thù lao của hợp đồng đó.
 • Chăm sóc khách 02 tháng sau khi ký hợp đồng: nhận 20% thù lao của hợp đồng đó.
 1. Hợp đồng thuê 1 năm: thù lao được trả là :1 tháng tiền thuê nhà của hợp đồng đó và tiến độ nhận thù lao như sau:
 • Dẫn khách ký hợp đồng thành công:nhận 50% thù lao của hợp đồng đó.
 • Làm hợp đồng và bàn giao căn hộ / văn phòng cho khách thuê: nhận 30% thù lao của hợp đồng đó.
 • Chăm sóc khách 02 tháng sau khi ký hợp đồng: nhận 20% thù lao của hợp đồng đó.
 1. Hợp đồng thuê dưới 1 năm: thù lao được trả là :1/2 tháng tiền thuê nhà của hợp đồng đó và tiến độ nhận thù lao như sau:
 • Dẫn khách ký hợp đồng thành công:nhận 50% thù lao của hợp đồng đó.
 • Làm hợp đồng và bàn giao căn hộ / văn phòng cho khách thuê: nhận 30% thù lao của hợp đồng đó.
 • Chăm sóc khách 02 tháng sau khi ký hợp đồng: nhận 20% thù lao của hợp đồng đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên với Bên B khi Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Bên A không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí khác cho Bên B trong quá trình thực hiện công việc trong  hợp đồng .

2. Nghĩa vụ của Bên A:

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo nội dung của hợp đồng và theo từng phụ lục hợp đồng cụ thể (nếu có)

- Tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc được thuận lợi nhất.

- Hỗ trợ bên B dẫn khách và mở cửa tham quan căn hộ, khu văn phòng.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B

- Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chế độ thù lao và các quyền, lợi ích vật chất khác theo Hợp đồng này.

- Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho công việc của Bên B nhưng phải sử dụng các thông tin theo quy định, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Bên A

- Được tham gia các cuộc họp, hội thảo liên  quan đến công việc và nghiệp vụ khi có sự đồng ý của Bên A.

2. Nghĩa vụ của Bên B

- Cung cấp cho Tòa nhà 102 Phùng Văn Cung: 05 giao dịch / 01( một) năm.

- Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại,... và các chi phí khác không ghi trong hợp đồng này liên quan đến công việc hợp tác với Bên A

- Tuân thủ triệt để các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến vụ việc thực hiện

Điều 7: Bảo mật thông tin

- Trong thời gian thực hiện và khi chấm dứt hợp đồng này, Bên B cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào cho bên thứ ba liên quan đến vụ việc nếu không được Bên A chấp nhận.

- Trường hợp Bên B vi phạm quy định về bảo mật thông tin, Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiên, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc để hai bên cùng thống nhất giải quyết.

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thương lượng và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nếu tranh chấp không giải quyết đươc bằng thương lượng , các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyển giải quyết. Phán quyết của Tòa án có tính chất bắt buộc đối với các bên.

Điều 9: Hiệu lực và thời hạn hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thời hạn hợp đồng là ... tháng kể từ ngày ./../....đến ngày ././...

Hai bên có thể gia hạn hợp đồng theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;

- Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung hợp đồng này phải được hai bên thống nhất và thể hiện bằng văn bản;

- Hợp đồng này gồm 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mối bên giữ một bản

                               Đại diện Bên A                                                          Đại diện Bên B

 

 

 

2019 Copyright © CTY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ Web Design by Nina.vn
Đang online: 4   |   Thống kê tuần: 274   |   Tổng truy cập: 91406
Hotline tư vấn miễn phí: 0909.233.117 - 0901.177.683
icon zalo

thuê nhà hồ chí minh

CÔNG TY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ

CÔNG TY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ